Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Witaj! | kontakt zaloguj się załóż konto
Pobierz Dowiedz się więcej

Regulamin

Regulamin serwisu idrukuj.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

1.   Usługodawca – Paweł Kacprzak i Rafał Suława, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ministra Gospodarki w formie spółki cywilnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Polimax” Paweł Kacprzak, Rafał Suława – spółka cywilna, ul. Nowoursynowska 161 L
02-787 Warszawa, NIP: 951-212-74-06, REGON: 015882391

2.   Serwis, idrukuj.pl – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną www.idrukuj.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje usługi.

3.   Klient – każdy podmiot składający Zamówienie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5.   Regulamin – niniejszy regulamin.

6.   Usługa – wykonanie i dostawa Dzieła przez Usługodawcę, na podstawie projektu dostarczonego przez Klienta za pomocą programu Kreator iDrukuj lub Kreator iDrukuj Kalendarze.

7.   Dzieło – fotoalbum, fotokalendarz, fotoobraz, fotogadżet, fokoksiążka, fotokartka lub inny fotoprodukt, które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Klienta.

8.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy o Dzieło, złożone za pomocą programu Kreator iDrukuj lub Kreator iDrukuj Kalendarze, określające parametry, ilość Dzieł oraz sposób zapłaty i dostawy.

9.   Kreator iDrukuj lub Kreator iDrukuj Kalendarze – nieodpłatne programy do pobrania ze strony Serwisu, służące do wykonywania przez Klientów projektów Dzieł i przesyłania ich do Usługodawcy w celu realizacji.

10.  Program, Programy – programy Kreator iDrukuj oraz Kreator iDrukuj Kalendarze.

11.  System sprzedaży masowej – system prowadzony przez zewnętrzny podmiot (osobę trzecią), w którym  Usługodawca zamieszcza oferty nabycia Kuponów.

12.   Kupon – uprawnienie Klienta do żądania wydania przez Usługodawcę Dzieła na warunkach określonych w danej promocji.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady zawarcia i wykonania umowy o Dzieło.

2.    Do korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Do poprawnego działania Programów niezbędne jest posiadanie oprogramowania Windows (Programy nie działają pod systemami LINUX oraz OS Macintosh).

3.    Ceny prezentowane na stronie www.idrukuj.pl oraz w Programach podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

4.    Cena ma charakter wiążący w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

5.    Oferta Usługodawcy obowiązuje na terenie Polski.

6.    Zakazuje się osobom korzystającym ze Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów projektów Dzieł zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajdują się w projektach zamawianych Dzieł).

§ 3

Składanie Zamówień

1.  Zamówienia za pomocą Programów można dokonać przez całą dobę.

2.  W celu złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędne jest pobranie Programu ze strony Serwisu i zainstalowanie Programu przez Klienta na komputerze, a następnie za pomocą Programu zaprojektowanie Dzieła, wybranie formy dostawy i zapłaty, a także podanie kompletnych danych osobowych i kontaktowych.

3.   Po złożeniu Zamówienia Program wyświetla wszystkie szczegóły Zamówienia. Ponadto po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:
      1) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta,
      2) zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego w przypadku poprawnie złożonego Zamówienia (nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych) od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy o Dzieło.

4.   Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
      1) przelewem na rachunek bankowy,
      2) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych obsługiwanych przez serwis Dotpay.pl,

5.   Informacje o kosztach dostawy Dzieł są uwidocznione w zakładce „Cennik” na stronie głównej Serwisu. Ponadto koszty dostawy wyświetlane są w trakcie procedury składania Zamówienia w Programie. Koszty dostawy doliczane są do ceny Dzieła i ponoszone są przez Klienta.

§ 4

Realizacja Usług

1.    Warunkiem realizacji Usługi jest podanie w Programie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2.    Średni termin realizacji Usługi wraz z dostawą (licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji) to zazwyczaj:
       1) od 4 do 30 dni – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej,
       2) od 4 do 30 dni – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem kuriera.

3.    Czas realizacji Usługi jest czasem orientacyjnym, zależnym od Dzieła oraz ilości Zamówień. W przypadku dużej ilości Zamówień czas ten może ulec wydłużeniu, jednakże Usługodawca w każdym przypadku realizuje Usługę maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dotyczy to szczególnie okresów okołoświątecznych oraz okazji takich jak Dzień Babci, Dzień Kobiet. itp.

4.    Usługodawca realizuje dostawę Dzieł w następujący sposób:

      1) kurierem,
      2) Pocztą Polską,
      3) odbiór osobisty przez Klienta ul. Nowoursynowska 161f, Warszawa, Ursynów.

5.    Dowodem wykonania Usługi jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Dziełem lub w ewentualnie w oddzielnej przesyłce.

6.    Klient odbierając dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez klientów niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

7.    Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem sprzedanego Dzieła, nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy. Usługodawca może też oddać Dzieło na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta lub sprzedać Dzieło na rachunek Klienta na zasadach określonych w art.  551 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Realizacja Usług na podstawie Kuponów (np zakupionych w systemach sprzedaży masowej)

1.    W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów), Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego kwoty, na zasadach określonych przepisami prawa.

2.    Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Kuponu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Kuponu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.    Usługodawca nie przedłuża terminu ważności Kuponu.

4.    Upływ terminu ważności Kuponu oznacza, że Usługodawca nie jest zobowiązany do zadośćuczynienia roszczeniu Klienta o wydanie przez Usługodawcę Dzieła. Usługodawca nie przedłuża terminu ważności Kuponu i nie zwraca pieniędzy jeśli minął termin wyznaczony przez przepisy prawa na odstąpienie od umowy sprzedaży Kuponu.

§ 6
Programy
Kreator iDrukuj i Kreator iDrukuj Kalendarze

1.     Kreator iDrukuj oraz Kreator iDrukuj Kalendarze, zwane w Regulaminie Programami, są nieodpłatnymi programami służącymi do wykonania przez Klienta projektu Dzieła.

2.     Użytkowanie Programów jest darmowe i można go przekazywać nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.

3.     Dla prawidłowego działania Programu jest wskazane akceptowanie wszystkich dostępnych aktualizacji, o których Klient jest informowany automatycznie przy uruchamianiu Programu.

4.     Aktualizacja cennika jest pobierana automatycznie przy każdorazowym uruchomieniu Programu.

5.     „Profesjonalna korekcja zdjęć” dostępna w Programie obejmuje: poprawę kontrastu i ostrości zdjęcia, usunięcie efektu czerwonych oczu, ustawienie balansu bieli. Nie obejmuje retuszu zdjęć oraz usuwania zbędnych elementów fotografii.

6.     Programy działają tylko i wyłącznie w środowisku Microsoft Windows.

7.     Usługodawca realizuje Usługi zgodnie z przesłanymi przez Klientów projektami Dzieł, tym samym Klient ponosi odpowiedzialność za projekt Dzieła.

§ 7
Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową

1.     Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Dzieła i/lub działania Serwisu albo Programu.

2.     Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Usługodawcy oraz za pomocą poczty e-mail na adres: info@idrukuj.pl

3.     Składając reklamację Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz żądań wobec Usługodawcy.

4.     W przypadku składania reklamacji dotyczącej Dzieła zalecane jest także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii oraz zdjęcia/zdjęć reklamowanego Dzieła ukazującego uszkodzenie.

5.     W przypadku umów zawartych z Klientami mającymi status konsumenta, reklamacje Dzieła z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6.     W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez konsumenta i dokonania wymiany Dzieła przez Usługodawcę konsument zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego Dzieła.

7.     W zakresie sprzedaży dokonanej na rzecz Kupujących niebędacych konsumentami Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Dzieła.

8.     Z uwagi na indywidualny charakter Dzieł ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych w Programie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Klientów przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

9.     Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Dzieł mogą także różnić się od podobnych dzieł wykonywanych przez innych Usługodawców.

§ 8

Odstąpienie od umowy

Ze względu na fakt, że Dzieła są świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu oraz ściśle związane z jego osobą (spersonalizowane), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) i żądania zwrotu pieniędzy.

§ 9

Ochrona danych osobowych i prywatności

1.     Klient wypełniając formularz zamówienia w Programie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.     Wypełniając formularz Zamówienia w Programie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.     Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji Usługi.

4.     Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 9 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi.

6.     Składając odrębne oświadczenie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od partnerów handlowych Usługodawcy.

7.     Na stronie Serwisusą wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.     Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.     Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.idrukuj.pl (zakładka „Regulamin”) oraz w procesie instalacji Programów.

4.     Po ewentualnej zmianie Regulaminu Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

copyright © 2012-2013, idrukuj.pl